Course categories

 
Inne 
Kursy główne 
 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - ZSCEZIU
 Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych RMThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Wykonywanie dokumentacji technicznej - ZSSiM
 Metodyka kształcenia dorosłychThis course requires an enrolment key
 E.03 - test
 Elektrotechnika LMThis course requires an enrolment key
 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – dziś staż, jutro praca. Edycja drugaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 PneumatykaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 MECHATRONIKA - projektowanie układów pneumatyki i elektropneumatykiThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Mechatronika MMThis course requires an enrolment key
 Konstruowanie programów nauczania do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach Grupa IThis course requires an enrolment key
 Kursy prowadzone przez RMThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Programowanie modułowych sterowników PLC.
Technikum Automatyki i Robotyki 
 Przestrzeganie przepisów BHP w automatyce i robotyceThis course requires an enrolment keySummary
 Stosowanie technologii mechanicznych
 Badanie układów elektrycznych i elektronicznych RMSummary
 MATEMATYKA
Metodyka 
 Nowoczesne metody kształcenia w rozwoju kompetencji społecznychThis course requires an enrolment keySummary
 Aktywnie i ciekawie czyli metoda WebQuest w praktyce edukacyjnejThis course requires an enrolment keySummary
 Metoda projektów w edukacji i doradztwie zawodowymThis course requires an enrolment keySummary
 WebQuest w kształceniu zawodowym metodą rozwijającą kompetencje społeczne i zawodoweThis course requires an enrolment key
 Instruktor Praktycznej Nauki ZawoduThis course requires an enrolment keySummary
 E-portfolio jako metoda pobudzająca motywację uczących sięThis course requires an enrolment keySummary
  Stosowanie metody studium przypadku (case study) w praktyce edukacyjnejThis course requires an enrolment keySummary
 WebQuest w kształceniu zawodowym
 TEST
Kursy archiwalne 
 test DT
 Identyfikacja zachowań konsumentówSummary
 Klasyfikowanie materiałów budowlanych i gruntówSummary
 Określanie czynników wpływających na jakość towarówSummary
 Określanie stanu i zasobów środowiskaSummary
 Prowadzenie prac mierniczychSummary
 Rozpoznawanie obiektów budowlanychSummary
 Kreowanie wizerunku zawodowego - druga edycja
 Zakupy On-line